Energomet

Deflektory

Deflektory

Deflektory stosowane głównie dla mediów gazowych (powietrze, gazy wylotowe) oraz mediów pylnych. Ich konstrukcja zawiera osłonę wewnętrzną zwiększającą żywotność elementu. Pracują w temperaturach mogących dochodzić do 1000÷1200°C i niewielkich ciśnieniach (0,1MPa). Mogą kompensować ruchy wzdłużne, poprzeczne i skośne. Stosowane są na instalacjach odsiarczania, odprowadzania i osuszania gazów, w instalacjach kominowych, w elektrowniach, zakładach chemicznych, rafineriach, hutach, młynach. Kompensatory tkaninowe wykonywane są z kilku warstw materiałów tkanin szklanych, silikatowych, ceramicznych czy aramidowych. – które dobierane są w zależności od temperatury w jakiej będzie pracował kompensator oraz zależnie od medium z jakim będzie miał styczność (różna odporność chemiczna wykorzystywanych materiałów). Oferujemy kompensatory tkaninowe z przyłączami kołnierzowymi oraz na opaski zaciskowe zarówno o przekroju prostokątnym jak i okrągłym.

Pierścień pływający

Pojedynczy

Podwójny

Deflektory

Kompensator gumowy z wykładziną

Deflektory