Energomet

Kompensatory soczewkowe

Kompensatory soczewkowe

Kompensator wykonany jest z zespawanych ze sobą półsoczewek tłoczonych (na jedną falę kompensatora przypadają więc dwie półsoczewki). Ilość fal kompensatora soczewkowego może wynosić jeden, dwa lub więcej i uzależniona jest od wymaganej kompensacji oraz dostępnego miejsca na zabudowę tego typu urządzenia. Kompensatory soczewkowe wykonujemy z przyłączami kołnierzowymi lub do spawania (ewentualnie można zastosować redukcję) o przekroju okrągłym oraz prostokątnym. Kompensatory mogą zostać wykonane również w wersji mieszanej tj. z przyłączami z jednej strony kołnierz a z drugiej do wspawania. Gatunek stali do wykonania przyłączy, podobnie jak w przypadku soczewek, dobierany jest indywidualnie do parametrów instalacji. Kompensatory typu soczewkowego, kompensują, przemieszczenia osiowe, kątowe. Najczęściej stosowane są przy wymiennikach ciepła. Niwelują naprężenia w rurociągach powstałe wskutek oddziaływania czynnika termicznego (np. ciepłownicze). Kompensują przemieszczenia statyczne (osiowe, kątowe), pochodzące od pracy urządzeń oraz będące wynikiem oporów hydraulicznych – przepływu medium.

Kompensatory soczewkowe

Okrągły jednosoczewkowy

Kompensatory soczewkowe

Jednosoczewkowy wielokątny

Kompensatory soczewkowe

Okrągły wielosoczewkowy

Kompensatory soczewkowe

Wielosoczewkowy wielokątny

Kompensatory soczewkowe

Prostokątny jednosoczewkowy

Kompensatory soczewkowe

Wielosoczewkowy wielokątny

Kompensatory soczewkowe

Prostokątny wielosoczewkowy

Kompensatory soczewkowe

Wielosoczewkowy wielokątny