Energomet

Kompensatory tkaninowe

Kompensatory tkaninowe

Kompensatory tkaninowe stosowane głównie dla mediów gazowych (powietrze, gazy wylotowe) oraz mediów pylnych. Pracują w temperaturach mogących dochodzić do 1000÷1200°C i niewielkich ciśnieniach (0,1MPa). Mogą kompensować ruchy wzdłużne, poprzeczne i skośne. Stosowane są na instalacjach odsiarczania, odprowadzania i osuszania gazów, w instalacjach kominowych, w elektrowniach, zakładach chemicznych, rafineriach, hutach, młynach. Kompensatory tkaninowe wykonywane są z kilku warstw materiałów tkanin szklanych, silikatowych, ceramicznych czy aramidowych. – które dobierane są w zależności od temperatury w jakiej będzie pracował kompensator oraz zależnie od medium z jakim będzie miał styczność (różna odporność chemiczna wykorzystywanych materiałów). Przy doborze kompensatorów tkaninowych istotnego znaczenia nabiera prędkość przepływu medium, od której uzależniony jest dobór odpowiedniej tkaniny oraz ewentualne zastosowanie dodatkowych osłon chroniących miękkie części kompensatora. Oferujemy kompensatory tkaninowe z przyłączami kołnierzowymi oraz na opaski zaciskowe zarówno o przekroju prostokątnym jak i okrągłym.