Energomet

Zawieszenia rurociągów wg KER

Prezentujemy ofertę na wykonanie zawieszeń rurociągów, zawieszenia jednocięgnowe i wielocięgnowe, zawieszenia sprężynowe, podpory stałe i ruchome, stopy niskie, zawieszenia wg KER:

 • zawieszenia jednocięgnowe
 • zawieszenia wielocięgnowe
 • zawieszenia jednosprężynowe i wielosprężynowe
 • zawieszenia suwakowe
 • zawieszenia poziome i pionowe
 • uchwyty pojedyńcze typu A i B
 • podpory stałe
 • podpory ślizgowe
 • stopy niskie
 • króćce manometryczne i termometryczne
 • przyłącza pomiarowe AKPiA
Kwalifikacje, gwarancje

Roboty wykonywane są przez wysoko kwalifikowanych spawaczy posiadających aktualne dopuszczenia dozoru technicznego do spawania blach i rur we wszystkich pozycjach. Na zrealizowane prace udzielamy gwarancji zgodnie ze spisaną umową od 12 do 36 miesięcy.